Vergaderdata 2018

Vergaderdata 2018
Elke vergadering vooraf v
ragen"uurtje"
van 19.30 - 20.00 uur in de kerk aan de Mounestrjitte

Binnenkort de data.

 

           Wordt ook lid!
Word lid voor slechts
€ 3,50 per jaar.

Het gaat ons als bewoners allemaal aan wat er in het dorp gebeurt.

Lid worden kan via het contactformulier.
 

          Mededelingen
 

Dorpvisie Ureterp 2025
Hoe ziet ons dorp eruit in 2025?  De wereld om ons heen verandert voortdurend. Die veranderingen vragen om visie en beleid op de toekomst. Plaatselijk Belang Ureterp zet zich in voor de leefomgeving en welbevinden van de bewoners.
Met de dorpsvisie willen we een beeld schetsen van wat inze wensen voor de nabije toekomst zijn.

>> lees Dorpsvisie Ureterp 2025

Blauwe zone op het Lijteplein.
Al langer wordt geconstateerd dat de parkeerdruk op het parkeerterrein tussen De Lijte en het Lijteplein groot is. Deze plekken zijn vooral bedoeld voor winkelend publiek en bezoekers van bijvoorbeeld de tandarts, bibliotheek of kapper.Als werkgroep centrummanagement Ureterp zien we dat overdag de parkeerplekken vaak allemaal bezet zijn. Auto’s staan er vaak een halve of hele dag. Het is dus blijkbaar niet alleen winkelend publiek dat de auto daar parkeert.
We willen graag zorgen dat er overdag genoeg parkeerruimte is voor winkelend publiek, bezoekers aan bewoners van het Lijteplein, De Lijte, de tandarts, etc.
Daarom is besloten dat er een blauwe zone wordt aangebracht. Dat betekent dat er straks maximaal 3 uren geparkeerd mag worden gedurende winkeltijden. De bewoners van het Lijteplein zijn hierover eerder geïnformeerd.

Dinsdag 20 juni zal NWM de belijning aanbrengen voor de blauwe zone op het Lijteplein. Maandag 19 juni zal NWM bebording plaatsen op het parkeerterrein om deze vrij te houden om de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren. De bewoners zullen volgende week huis aan huis een brief van de gemeente krijgen met uitleg van de werkzaamheden met de planning. Ook wordt Zorgcentrum De Lijte door de gemeente ingelicht over de werkzaamheden en het tijdelijk afsluiten van het parkeerterrein.

Tevens is de gemeente gevraagd in het begin verscherpt toezicht te houden en bij overtreding eerst een ‘gele kaart’ uit te delen.

Hiermee verwachten we dat de parkeerdruk afneemt en vooral het winkelend publiek of bezoekers van de tandarts en bibliotheek gebruik kunnen maken van het parkeerterrein.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de beheerder verhardingen en kunstwerken van de gemeente, Jan Dijkstra. Hij is te bereiken op het algemeen nummer van de gemeente (0152) 38 62 22.


Pubquiz MFC De Wier
Zoals jullie misschien wel in het nieuws hebben gehoord is Ureterp de winnaar geworden van de kennisquiz “het Slimste Dorp van Fryslân”.
De finale werd gehouden in Burdaard en wel op zaterdag 15 april jl. 
Een team vanuit Ureterp werd de slimste van heel Friesland en hier zijn we natuurlijk ontzettend trots op !!
Door het winnen van deze titel is er voor ons mooie dorp € 1000,- gewonnen wat weer te besteden is in ons eigen dorp !!
 
Nu hebben wij als winnend team bedacht om zelf ook een pubquiz te organiseren voor iedereen in en rondom Ureterp !!
 
Een gezellige avond in MFC de Wier.... Wie wil dat nu niet??!!??
Deelname is gratis.
Wij trakteren op bier/fris & bitterballen en natuurlijk zijn er op deze avond leuke prijzen te verdienen....
 
wanneer: Zaterdag 1 juli as.
waar:      MFC de Wier te Ureterp
aanvang: 20.30 uur
 
- Team bestaat uit min. 3 personen en max. 8 personen.


WIL JIJ DEZE QUIZ WINNEN?
Geef je dan snel op, met je team naam,
via de mail: irma.weening@gmail.com
 
Graag opgeven vóór 20 juni !!
 
Hopelijk tot dan.
 
Groet van het winnende team “Slimste Dorp van Fryslân”"
Harry Woldman, Pieter Woldman, Maarten Overmaat, Fieke Overmaat & Irma Weening


Pad zandwinput gemaaid.

Pad rond zandwinput ligt er prachtig bij.

Dorpsvisie
De huidige dorpsvisie is officieel eind dit jaar "verlopen", het wordt hoog tijd voor een nieuwe dorpsvisie. Maar dat kan niet zonder inbreng van bewoners uit Ureterp. Graag hoor ik van een ieder wat er minimaal in de nieuwe dorpsvisie dient te komen. Het is ook mogelijk dat wij met een aantal belangstellenden om tafel te gaan om zo te horen wat er zoal leeft in het dorp en wat vooral in de dorpsvisie dient te komen. U kunt u reacties kwijt via pbureterp@gmail.com.

Nieuwe uitdaging?
Zin om je cv aan te vullen met bestuurservaring? Of om iets voor Ureterp te mogen betekenen? Kom eens op een van onze bestuursvergaderingen om te kijken of het iets voor je is. Elke 2e woensdag van de maand vanaf 19.45 ben je van harte welkom!
Bellen mag ook! Graag 's avonds na 18.00 uur op nummer 0512-354258.
Jolanda Brouwer,
voorzitter Plaatselijk Belang Ureterp


Jaarvergadering PB Ureterp

Op woensdag 16 maart was de jaarlijkse ledenvergadering.

>> Agenda ledenvergadering 2016

>> Jaarverslag 2015

Verslagen eerdere jaarvergaderingen:
>> Verslag ledenvergadering 2013
>> Jaarverslag PB 2013
>> Agenda ledenvergadering 25 maart 2014
>> Verslag ledenvergadering 2014   

Gemeente werkzaamheden komende periode

  • Het kappen van een aantal eiken ,berken en een paar lindes op de Souwe
  • Het omvormen van een aantal sierplantsoen perken naar gazons op de Foarke
  • Het vernieuwen van beplanting op de Foarke de Golle en de Souwe
  • Het vernieuwen en grond verbeteren van het sierplantsoen Koekoeksrop en Toarteloan
  • Het uitdunnen van enkele bosplantsoenen in het Park (de Telle)

Het kappen van de bomen is op verzoek (en in overleg) van de buurten.


Onderhoud Lippe Gabriëlsplas
Afgelopen september heeft Plaatselijk Belang Ureterp contact gezocht met Springth  om de wandelroute rondom de Lippe Gabriëlsplas achter de Feart een onderhoudsbeurt te geven. Dit onderhoud ligt nl bij Plaatselijk Belang.
>> Lees nieuwsartikel

Buurtbus Opsterland
Sindskort rijdt er een buurtbus in onze gemeente. Lijn 104 van Qbuzz
>> Lees de mogelijkheden

De Winter centrummanager van Ureterp
Klaas de Winter is vanaf 9 juni centrummmanger van Ureterp. Hij is vooral aanspreekpunt, bruggenbouwer en makelaar tussen de diverse partijen.
>> Lees artikel WoudklankIn eigen dorp blijven wonen?
Jongeren die in Ureterp willen blijven wonen maken grotere kans op een huurwoning als ze zich tijdig inschrijven bij Elkien.
Lees brief van Elkien

Verslagen 2011 & 2012

>> verslag ledenvergadering 2011
>> jaarverslag 2011
>> verslag ledenvergadering 2012

Dorpsvisie 2011 - 2016 

Op maandag 10 oktober 2011 heeft Plaatslijk Belang Ureterp haar dorpsvisie voor 2011 - 2016 gepresenteerd.

>> Lees verder

Info van Jongerenwerk Ureterp

Jeugdsoos de klink is de ontmoetingsplek voor jongeren in Ureterp.  Tieners en jongeren kunnen bij de klink terecht om met vrienden de dag te bespreken onder het genot van een kopje koffie of thee. Daarnaast kunnen er spelletjes gespeeld worden, zijn er computers met internet en kan men tafeltennissen. één keer per maand is er voor groep 7 en 8 van de basisscholen een disco waar een DJ de boel op stelten zet.  Eveneens  is één keer per  maand een filmmiddag op woensdag. Andere activiteiten die vanuit de klink georganiseerd worden is de jaarlijkse spokentocht en Bink van de Klink.
De klink wordt voor een groot deel gerund door Klif Hoeksma. Als barbeheerder zorgt hij ervoor dat de klink elke week open kan zijn. Samen met vrijwilligers organiseert hij de activiteiten zoals hierboven beschreven. De jongerenwerker biedt hierbij ondersteuning.
Een andere manier waarop het jeugdwerk actief is in Ureterp is het ambulant jongerenwerk. De jongerenwerker benaderd actief  groepen jeugd op straat om signalen op te vangen maar ook om wensen van jongeren te bespreken. Soms wil de jeugd "gewoon" hangen, een andere keer willen ze graag een activiteit. Samen met deze jongeren wordt dan iets uitgewerkt. Het komt ook voor dat een bepaalde groep overlast veroorzaakt. Voorbeelden hiervan zijn rommel en geluidsoverlast. De jongerenwerker gaat in dat geval samen met de jongeren kijken naar een oplossing om de overlast terug te dringen.
Wil je meer informatie over het jongerenwerk in Ureterp neem dan contact op met Grejanne Dijkema, jongerenwerker Timpaan Welzijn. Telefoon: 0512 36 85 00 of via mail: g.dijkema@timpaanwelzijn.nl
Neem ook een kijkje op facebook,  Jongerenwerk Opsterland.


  Weersverwachting
Ureterp
Meer weer in Ureterp  Webdesign: Great Advice :: Disclaimer & Privacy :: Copyright PB Oerterp 2013